Botoks

image

Migren Botoksu

Migren botoksunun migren ataklarını azalttığı ve engellediği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle kronikleşen migren bazen 3 aydan daha uzun sürmektedir. Bazı migren atakları sık aralıklarla ortaya çıkar. Bazı hastalarda migren ile birlikte kusma, bulantı, ışığa karşı hassasiyet ortaya çıkabilir.

Migren hastalığına sahip olan kişiler bu hastalıktan dolayı kalabalık ortamlara girmezler ve ışıktan etkilenirler. Sosyal yaşamlarını kısıtlayıcı şekilde baş ağrısı yaşayabilirler. Bu yüzden, migren ataklarının sıklıkla olduğu durumlarda ve hastaların ilaçla çözüme ulaşamadığı durumlarda botoks uygulaması önerilmektedir. Migren botoksu yapılarak hastanın yaşam kalitesi yükseltilmekte ve ağrıları azaltılmaktadır. Botoks uygulaması ile kronik hale gelen baş ağrılarında önemli derecede azalma sağlanmaktadır.

Migren Nedir?
En fazla görülen başarılardan birisi de migren olmaktadır. Migren kişilerin günlük yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkilemektedir. Migren hastalığı bireylerin iş yaşamını, sosyal aktivitelerini etkileyen bir baş ağrısıdır. Özellikle bu hastalıkta migren atakları ortaya çıkmaktadır. Migren atakları için kalıcı bir tedavi yöntemi yoktur. Bununla birlikte, tam olarak migrene yol açan mekanizmanın neden kaynaklandığı tespit edilememiştir. Bu yüzden kaynağı belirlenen baş ağrılarına sekonder adı verilmektedir. Kaynağı belirlenen sekonder baş ağrılarında tedavi yapıldığında bu baş ağrısı geçmektedir. Fakat kaynağı belli olmayan ve primer adı verilen baş ağrısı türü içerisinde migren yer almaktadır ve oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Bununla birlikte, Migren ilerleyen dönemlerde kronik ağrılara yol açabilecek düzeyleri ulaşmaktadır. Migren ağrısından şikayetçi olan kişilerin Mutlaka nöroloji uzmanları tarafından kontrol edilmesi ve uygun tedavi yönteminin bulunması gerekmektedir.

Migrene neden olan sebepler nelerdir?
Migrene yol açan en önemli faktörler şunlardır;

Alkol tüketimi
Aşırı hassasiyet ve aşırı duygusallık
Bazı ilaçların kullanılması
Kadınlardaki regl dönemi ve regl döneminde meydana gelen hormonal değişimler
Migren ağrılarından dolayı oldukça kuvvetli ağrı kesiciler içilmesi ve böylece vücutta bağışıklık kazanılması
Aşırı kilo probleminin yaşanması

Migren Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Migren hastalığının herkesteki belirtileri farklı olmaktadır. Her hastada aynı biçimde belirtiler olmayabilir. Migren atakları 4 ile 72 saat sürebilmektedir. Ataklar şeklinde baş ağrıları başlar ve ağrı zonklama hissi vermektedir. Genel olarak ağrı başın belirli bir bölümündedir. Ağrı, şiddetli ya da orta düzeyde bir ağrı olabilir. Bununla birlikte, kusma ya da bulantı görülebilir. Ayrıca ses ve ışık rahatsızlık vermektedir. Fiziksel aktivite ve baş hareketleri ile ağrının şiddeti daha çok artmaktadır. Ağrılı bir migren atağında görme bozukluğu, kırık ışık, bulanık görme gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler migren çeşitlerine göre de farklılık göstermektedir. Migren auralı ve aurasız migren olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Bu meydana gelme biçimine göre belirlenmektedir. Migrenlerin genel olarak yüzde onu auralı migren olmaktadır. Bu migrenler çok şiddetlidir. Bununla birlikte, migrenler görülme sıklığına ve atak sayısına göre de Kronik migren ve epizodik migren olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Migren belirtileri şunlardır:
Baş ağrısı ve mide bulantısı
Baş ağrısı ile birlikte ışığın rahatsız etmesi
Baş ağrısının hastanın günlük yaşamını etkilemesi hayat kalitesini düşürmesi
Bununla birlikte, hastanın bu belirtileri 30 günde bir yaşaması migren olarak sayılmaktadır. Migren tedavisinde kişiye özel tedavi planı uygulanmaktadır. Migren hastalığının en sık karşılaşıldığı dönem 35 ve 45 yaş arasındaki kişilerdir. Migren botoksu enjeksiyon ile yapılmaktadır. Uzman doktor tarafından migren botoksunun yapılması gerekir.

Migren Rahatsızlığı Aşamaları
Migren hastalığı 3 aşamadır. Migren hastalığının birinci aşamasında migren atakları seyrek ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada ayda en az bir en fazla 8 kez migren atağı ortaya çıkar. Migren hastalığının ikinci aşamasında ise migren atakları daha sık ortaya çıkmaktadır. Hastada migren kronikleşir. Ayda en az 9 en fazla 13 kere migren atağı ortaya çıkar. Migren hastalığının 3. aşamasında ise hasta günlük aktivitelerini yapamaz hale gelir. Bu aşamada ayın 20 günü hasta şiddetli baş ağrısı çekmektedir. Bu aşamada artık baş ağrısı kronik hale gelmiştir.

Migren Tedavisinde Botoks Yönteminin Nasıl Bir Etkisi Vardır?
Migren ağrısının tedavi yöntemleri içerisinde yer alan botoks yöntemi tıbbi bir uygulama olarak yapılmaktadır. Bu tıbbi uygulama rastlantı sonucu ile belirlenmiştir. Çünkü estetik ve güzellik amacı ile yüze yapılan botoks uygulamaları birçok kişide Migren ataklarının azaltmasına yol açtığı için botoksun migren tedavisine iyi geleceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden de bu alana dair bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra, yapılan bilimsel araştırmalara göre boyun ve baş kısmındaki migren atağının başlamasına yol açan, sinir sıkışma noktalarıdır. Bu yüzden de botoks ile migren tedavisi yapılarak sinir sıkışması yaratan noktalara Botoks enjekte edilir. Botoks uygulaması kasları tedavi eden bir yöntem olmaktadır. Yani botoks yöntemi uygulanarak sinirlerin sıkışmasının önüne geçilmeye çalışılır ve böylece migren atağı sonlanmış olur.

Botoks ile Migren Tedavisinin Avantajları Nelerdir?
Migren tedavisinde uygulanan botoks yönteminin birçok avantajı bulunmaktadır. Migren tedavisinde botoks yönteminin kullanılmasının en önemli avantajı ilaç kullanımını oldukça azaltmış olmasıdır. Hatta bazı hastalar hiç ilaç kullanmamaktadır. Migren Botoksu yönteminden sonra hastaların migren ataklarında ciddi anlamda bir azalma gözlemlenmiştir. Migren tedavisinde botoks yönteminin uygulanması ile hastanın yaşam kalitesi artmaktadır. Migren tedavisi yönteminde botoks uygulaması için hangi hasta adayı daha uygun olmaktadır? Her migren ağrısı ve migren atağı yaşayan hastada botoks yöntemi uygulanmamalıdır. Bazı hastalarda botoks yöntemi faydalı olmayabilir. Sıklıkla migren atağı geçiren kişilerin ve migren tedavisinde kullanılan diğer yöntemlerden herhangi bir fayda görmeyen kişilerin çok fazla ilaç kullanmak yerine botoks yöntemi yaptırmaları önerilmektedir.

Migren tedavisinde botoks uygulamasından sonra başarılı ve olumlu etkilerinin ortaya çıkması 3 ile 10 gün arasında sürmektedir. Migren Botoksu uygulaması oldukça konforlu ve rahat bir şekilde geçmektedir. Botoks uygulamasından sonra hasta normal hayatına dönebilir ve sosyal aktivitelerini yerine getirebilir. Botoks uygulaması günlük yaşamı etkilememektedir.

Botoks Uygulaması ile Migren Tedavisi Güvenli bir Yöntem midir?
Migren Botoksu uygulaması Amerika'daki ilaç merkezi olan federal onay merkezi (FDA) tarafından onaylanmıştır. Bu yüzden de güvenli bir şekilde uygulanabilir. Botoks uygulamasında lokal anestezi merhemi kullanılmaktadır ve hasta uygulama sırasında ağrı ya da acı hissetmez. Bununla birlikte, Botoks ile migren tedavisi yaklaşık olarak 30 dakika sürmektedir.

Migrenin Botoks ile Tedavisi Nasıl Olmaktadır?
Kişilerin çok şiddetli migren atakları geçirmesi ile birlikte kronik hale gelen baş ağrılarının tedavi seçenekleri oldukça azdır. Migren Botoksu uygulaması migren belirtilerini azaltmaktadır. Migren atağı yaşayan hastalarda 3 ayda bir ya da 6 ayda bir botoks uygulamasının yapılması alternatif bir tedavi yöntemi olmaktadır. Bununla birlikte, botoks uygulaması migrenin süresini, şiddetini ve sıklığını azaltır. Böylece hastalar 6 ay süreyle migren ağrılarından kurtulurlar ve yaşam kaliteleri de yükselmiş olur. Migren sorunu yaşayan hastaların öncelikle nöroloji uzmanına giderek fiziksel muayene yaptırmaları gerekmektedir. Fiziksel muayeneden sonra hastaya kan tahlilleri ve gerekli incelemeler yapılır. MR taraması istenebilir. Eğer yapılan bu tetkiklerde baş ağrısına yol açan herhangi bir neden yok ise o zaman botoks uygulaması alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Bununla birlikte hasta, Migren ataklarını 15 günden daha fazla sürede ağrılı bir şekilde yaşıyor ise ve ilaçla içtiği halde ilaç tedavisinin herhangi bir etkisi bulunmuyorsa o zaman botoks yöntemi uygulanabilir. Şakaklar, alın, boyundaki belirli kaslara ve baş arkasına migren botoksu uygulanır. Botoks enjektesi ile kas ve sinir arasında bir iletişimsizlik oluşturulmaktadır ve böylece ağrıların azaltmasına yardımcı olunur.

Migren Botoks Tedavisi Aşamaları Nelerdir?
Migren botoksu uygulaması yöntemi stratejisi hastanın baş ağrısının şiddetine, sıklığına ve tıbbi durumlara bağlı olarak belirlenmektedir. Migren hastalığının botoks yöntemiyle tedavi edilmesinde küçük iğneler kullanılmaktadır. Bu iğneler aracılığı ile ağrının oluşmuş olduğu bölgelere botoks ilacı enjekte edilir. Yapılan işlem sırasında acı ya da ağrı hissedilmez. Genellikle iki seans uygulandıktan sonra sonuçlar alınmaktadır. Migrenin şiddetine göre seans sayısı belirlenmektedir. Bazı hastalarda migren botoksu üç seans yapılabilir.

Botoks Uygulaması ile Migren Tedavisi Kimlere Yapılmaktadır?
Gebe olmayan kadınlara
Ekran dışında başka bir sağlık problemi olmayan kadınlara ve erkeklere yapılabilir
Hormonal gelişimini tamamlamış olan bireylere yapılabilir
Bebeğini emzirme döneminde tamamlayan kadınlara yapılabilir
Bununla birlikte, Migren tedavisinde uygulanan botoks yönteminin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Migren botoksu baş sırt ense şakak bölgesine enjekte edilen bir işlemdir. Migren atağını tetikleyen en önemli faktörler uykusuzluk ve açlıktır.